Helpful Detals Tinkerbell_Privacy_Resort_3Days_2Nights

- เช็คอินน์และเช็คเอาท์ตามเวลาของโปรแกรมที่ทางรีสอร์ทกำหนด
- ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในบริเวณรีสอร์ทโดยเด็ดขาด
- จอดรถที่บริเวณท่าเรือ คันละ 50 บาท / คืน
- ฟรี! อินเทอร์เน็ตไร้สาย ให้บริการในพื้นที่ส่วนกลาง
รายละเอียดโปรแกรมแพคเกจ 3 วัน 2 คืน 

วันที่หนึ่ง

11.45 น. : ขึ้นเรือที่ท่าแหลมศอก จ. ตราด ออกเดินทางสู่เกาะกูด โดยเรือ Speed Boat
12.30 น. : เดินทางถึงรีสอร์ท พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. : เที่ยวน้ำตกคลองเจ้า
16.00 น. : รับประทานอาหารว่าง พักผ่อนตามอัธยาศัย พายเรือคายัค, เล่นน้ำ ที่หาด, ตกปลา (เตรียมอุปกรณ์มาเอง)
18.00 น. : รับประทานอาหารเย็น เสิร์ฟด้วยบุฟเฟ่ห์กะทะร้อน
20:00 น. : ล่องเรือชมหิ่งห้อยในลำคลองยายกี๋ หรือ โชว์ควงกระบองไฟ ( ขึ้นอยู่กับฤดู )

วันที่สอง

08:00 น. : รับประทานอาหารเช้า
09:30 น. : นำทุกท่านไปดำน้ำดูปะการังโดยเรือสปี๊ดโบ๊ท อุปกรณ์ครบครัน ยังอุทยานหมู่เกาะรัง หรือ พักผ่อนตามอัธยาศัย ( ตารางเวลากิจกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง )
11:30 น. : รับประทานอาหารกลางวัน
13:30 น. : นำทุกท่านไปดำน้ำดูปะการังโดยเรือสปี๊ดโบ๊ท อุปกรณ์ครบครัน ยังอุทยานหมู่เกาะรัง หรือ พักผ่อนตามอัธยาศัย ( ตารางเวลากิจกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง )
16:30 น. : รับประทานอาหารว่าง
18:00 น. : รับประทานอาหารเย็น เสิร์ฟด้วย บุฟเฟ่ห์ Bar-B-Q Seafood
20:00 น. : ล่องเรือชมหิ่งห้อยในลำคลองยายกี๋ หรือ โชว์ควงกระบองไฟ ( ขึ้นอยู่กับฤดู )

วันที่สาม

08:00 น. : รับประทานอาหารเช้า
09:30 น. : เรือ Speed Boat ออกเดินทางกลับ จ. ตราด
11:00 น. : แวะเที่ยวชม เลือกซื้อพืชผักและผลไม้ปลอดสารพิษ ที่สวนเกษตรอินทรีย์ ภาสกรฟาร์ม ต. หนองคันทรง อ. เมืองตราด

หมายเหตุ : โปรแกรมนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้าแต่ละท่านว่าต้องการแวะเที่ยวชมหรือไม่ ( ต้องเดินทางไปเอง )
: รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- บัตรเครดิต : วีซ่า , มาสเตอร์