Helpful Detals Tinkerbell_Privacy_Resort_2Days_1Night

- เช็คอินน์และเช็คเอาท์ตามเวลาของโปรแกรมที่ทางรีสอร์ทกำหนด
- ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในบริเวณรีสอร์ทโดยเด็ดขาด
- จอดรถที่บริเวณท่าเรือ คันละ 50 บาท / คืน
- ฟรี!! อินเตอร์เน็ต Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะและในห้องพัก

โปรแกรมทัวร์ 2 วัน 1 คืน

วันแรก :

10:00 น. :  พบกันที่ท่าเรือแหลมศอก จ. ตราด เรือ Speed Boat ออกเดินทางจากตราดสู่เกาะกูด
 ( ก่อนจองควรสอบถามเวลาเรือที่แน่นอนอีกครั้ง เพราะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง )
11:00 น. : ถึงรีสอร์ทพักผ่อนตามอัธยาศัย พายเรือคายัค, เล่นน้ำที่หาด, ตกปลา (เตรียมอุปกรณ์มาเอง)
12:00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน
13:30 น. : ออกเรือไปดำน้ำดูปะการัง ที่หมู่เกาะรัง เกาะทองหลาง และเกาะยักษ์ หรือ นวดแผนไทย 1 ชั่วโมง (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
16:00 น. : กลับรีสอร์ท รับประทานอาหารว่าง
18:00 น. : รับประทานอาหารเย็น

วันที่สอง :

08.00 น.: รับประทานอาหารเช้า
09.30 น.: เที่ยวน้ำตกคลองเจ้า
11.30 น.: รับประทานอาหารกลางวันที่รีสอร์ท
13:00 น. : เรือ Speed Boat ออกเดินทางกลับฝั่งตราด
15:00 น. : แวะเที่ยวชม เลือกซื้อพืชผักและผลไม้ปลอดสารพิษ ที่สวนเกษตรอินทรีย์ ภาสกรฟาร์ม ต. หนองคันทรง อ. เมืองตราด
** หมายเหตุ : โปรแกรมนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้าแต่ละท่านว่าต้องการแวะเที่ยวชมหรือไม่ ( ต้องเดินทางไปเอง ) **

** หมายเหตุ : รายการดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **
- รับบัตรเครดิต : วีซ่า , มาสเตอร์ การ์ด