Helpful Detals The_Beach_Natural_3Days_2Nights

- เช็คอินน์และเช็คเอาท์ตามเวลาของโปรแกรมที่ทางรีสอร์ทกำหนด
- อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณรีสอร์ทได้โดย คิดค่าบริการ 1,000 บาท ตัว/ทริป
- จอดรถที่บริเวณท่าเรือ คันละ 50 บาท / คืน
- ฟรี!! อินเตอร์เน็ต Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะและในห้องพัก

โปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืน

วันที่หนึ่ง :

09.00 น. รอรับท่าน ณ ท่าเทียบเรือแหลมศอก จังหวัดตราด พร้อมออกเดินทาง
10.20 น. ถึงที่พัก "เดอะบีช เนเจอรัล รีสอร์ท" เชิญเก็บสัมภาระ พร้อมเข้าพักผ่อนตามอัธยาศัย
12.30 น. บริการอาหารเที่ยง ที่ห้องอาหาร "ปะการัง" ของทางรีสอร์ท
13.30 น. สักการะพระปรมาภิไธยลายพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ที่น้ำตกคลองเจ้า
      และสนุกสนานกับการเล่นน้ำตก
16.00 น. นำท่านกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมแนะนำ เช่น พายเรือคายัค, ดำน้ำดูปลาและปะการังหน้ารีสอร์ท
18.30 น. บริการอาหารค่ำ จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง :

08.00 น. บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของทางรีสอร์ท
10.00 น. เตรียมเดินทางลงเรือพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำและชูชีพครบชุด จากนั้นนำท่านดำน้ำดูแหล่งปะการังและฝูงปลาสวยงามซึ่งสมบูรณ์
       ที่สุดแห่งหนึ่งของทะเลตราด บริเวณหมู่เกาะกูด
12.30 น. บริการอาหารเที่ยงบนชายหาด
15.00 น. นำท่านกลับสู่ที่พัก จากนั้นสนุกสนานกับการพักผ่อน
18.30 น. บริการอาหารค่ำ จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม :

08.00 น. บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของทางรีสอร์ท
10.00 น. จัดเตรียมสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ พร้อมออกเดินทาง
11.00 น. ถึงท่าเทียบเรือ จ.ตราด เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
13.00 น. แวะเที่ยวชม เลือกซื้อพืชผักและผลไม้ปลอดสารพิษ ที่สวนเกษตรอินทรีย์ ภาสกรฟาร์ม ต. หนองคันทรง อ. เมืองตราด
** หมายเหตุ :  ขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้าแต่ละท่านว่าต้องการแวะเที่ยวชมหรือไม่ ( ต้องเดินทางไปเอง ) **
วันหยุดนักขัตฤกษ์ / วันหยุดเทศกาล :

- 04 - 06 เมษายน 2558 : วันจักรี 
- 01 - 03 พฤษภาคม 2558 : วันแรงงาน 
- 30 พฤษภาคม - 01 มิถุนายน 2558 : วันวิสาขบูชา
- 23 - 25 ตุลาคม 2558 : วันปิยะมหาราช
- 5 - 7 ธันวาคม 2558 :  วันพ่อแห่งชาติ
- 20 ธันวาคม 58 - 10 มกราคม 59 :  เทศกาลวันขึ้นปีใหม่
- บัตรเครดิต : วีซ่า , มาสเตอร์ การ์ด (เสียค่าธรรมเนียม 2%)