Helpful Detals Suanya_Kohkood_Resort_And_Spa_3Days_2Nights

- เช็คอินน์และเช็คเอาท์ตามเวลาของโปรแกรมที่ทางรีสอร์ทกำหนด
- ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณรีสอร์ทโดยเด็ดขาด
- จอดรถที่บริเวณท่าเรือ คันละ 50 บาท / คืน
- ฟรี !! อินเตอร์เน็ต WiFi เฉพาะร้านอาหารเท่านั้น
รายละเอียดโปรแกรม 3 วัน 2 คืน

วันแรก

07.30 น. : ลงเรือที่ท่าเรือบ้านแหลมศอก
09.00 น. : ถึงรีสอร์ท รับประทานอาหารเช้า เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. : นำเที่ยวน้ำตกคลองเจ้า
15.00 น. : รับประทานอาหารว่าง
18.00 น. : รับประทานอาหารเย็น

วันที่สอง

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า
08.30 น. : เริ่มกิจกรรม ดำน้ำดูปะการัง หมู่เกาะรัง, เกาะกระ
12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. : นำเที่ยวเขาเรือรบ หรือเดินป่าชมต้นมะค่ายักษ์ 500 ปี
15.30 น. : รับประทานอาหารว่าง
20.30 น. : รับประทานอาหารเย็น

วันที่สาม

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า
10.00 น. : ลงเรือเดินทางกลับสู่ จ.ตราด โดยสวัสดิภาพ
12.00 น. : แวะเที่ยวชม เลือกซื้อพืชผักและผลไม้ปลอดสารพิษ ที่สวนเกษตรอินทรีย์ ภาสกรฟาร์ม ต. หนองคันทรง อ. เมืองตราด

หมายเหตุ  : โปรแกรมนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้าแต่ละท่านว่าต้องการแวะเที่ยวชมหรือไม่ ( ต้องเดินทางไปเอง )
   : ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ โปรแกรมตามความเหมาะสม

- ไม่รับบัตรเครดิต รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น