Helpful Detals Peter_Pan_Resort_3Days_2Nights

- เช็คอินน์และเช็คเอาท์ตามเวลาของโปรแกรมที่ทางรีสอร์ทกำหนด
- อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณรีสอร์ทได้ โดยคิดค่าบริการตัวละ 1,000 บาท / ทริป ( ราคาไม่รวมภาษี 7% )
- จอดรถที่บริเวณท่าเรือ คันละ 50 บาท / คืน
- ฟรี !! อินเตอร์เนตในบริเวณล็อบบี้และร้านอาหาร
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืน 

วันที่หนึ่ง

11.45 น. : ขึ้นเรือที่ท่าแหลมศอก จ. ตราด ออกเดินทางสู่เกาะกูด โดยเรือ Speed Boat
12.30 น. : เดินทางถึงรีสอร์ท พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. : เที่ยวน้ำตกคลองเจ้า
16.00 น. : รับประทานอาหารว่าง พักผ่อนตามอัธยาศัย พายเรือคายัค, เล่นน้ำที่หาด, ตกปลา
18.00 น. : รับประทานอาหารเย็น เสิร์ฟด้วยบุฟเฟ่ห์กระทะร้อน
20.00 น. : ล่องเรือชมหิ่งห้อยในคลองเจ้า หรือ โชว์กระบองไฟ

วันที่สอง

08.00 น. : รับประทานอาหารเช้า
09.30 น. : ออกเรือไปดำน้ำดูปะการัง ที่เกาะกระ เกาะรัง หรือ พักผ่อนตามอัธยาศัย พายเรือคายัค เล่นน้ำ สนุกกับกีฬาชายหาด อาทิเช่น วอลเล่ย์บอลชายหาด ฟุตบอล
12:00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน
13:30 น. : ออกเรือไปดำน้ำดูปะการัง ที่เกาะกระ เกาะรัง หรือ พักผ่อนตามอัธยาศัย พายเรือคายัค เล่นน้ำ สนุกกับกีฬาชายหาด อาทิเช่น วอลเล่ย์บอลชายหาด ฟุตบอล
16:00 น. : รับประทานอาหารว่าง
18:00 น. : รับประทานอาหารเย็น เสิร์ฟด้วยบุฟเฟ่ห์ Bar-B-Q Seafood
20.00 น. : ล่องเรือชมหิ่งห้อยในคลองเจ้า หรือ โชว์กระบองไฟ

วันที่สาม

08:00 น. : รับประทานอาหารเช้า
09:30 น. : เรือ Speed Boat ออกเดินทางกลับ จ. ตราด
11:00 น. : แวะเที่ยวชม เลือกซื้อพืชผักและผลไม้ปลอดสารพิษ ที่สวนเกษตรอินทรีย์ ภาสกรฟาร์ม ต. หนองคันทรง อ. เมืองตราด

หมายเหตุ : โปรแกรมนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้าแต่ละท่านว่าต้องการแวะเที่ยวชมหรือไม่ ( ต้องเดินทางไปเอง )
: รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

- บัตรเครดิต : วีซ่า , มาสเตอร์ การ์ด