Helpful Detals Peter_Pan_Resort_2Days_1Night

- เช็คอินน์และเช็คเอาท์ตามเวลาของโปรแกรมที่ทางรีสอร์ทกำหนด
- อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณรีสอร์ทได้ โดยคิดค่าบริการตัวละ 1,000 บาท / ทริป ( ราคาไม่รวมภาษี 7%)
- จอดรถที่บริเวณท่าเรือ คันละ 50 บาท / คืน
- ฟรี !! อินเตอร์เนตที่บริเวณล็อบบี้และร้านอาหาร

โปรแกรมทัวร์เกาะกูด 2 วัน 1 คืน

วันแรก :

10:00 น. : พบกันที่ท่าเรือแหลมศอก จ. ตราด เรือ Speed Boat ออกเดินทางจากตราดสู่เกาะกูด
11:00 น. : ถึงรีสอร์ท เช็คอินท์เข้าที่พัก จากนั้นเลือกสนุกสนานกับกิจกรรมแนะนำ เช่น - พายเรือคายัค - เล่นน้ำที่หาด
12:00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน
13:30 น. : ออกเรือไปเกาะกระ และเกาะยักษ์ซึ่ง เป็นแหล่งดำน้ำชมปะการังที่สวยที่สุดของทะเลตราด
16:00 น. : กลับรีสอร์ท รับประทานอาหารว่าง
18:00 น. : รับประทานอาหารเย็น
20.00 น. : โชว์ควงกระบองไฟ หรือ ล่องเรือชมหิ่งห้อย ( ตามสภาพอากาศ )

วันที่สอง :

08:00 น. : รับประทานอาหารเช้า
10:00 น. : เที่ยวน้ำตกคลองเจ้า
11:00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 น. : เรือ Speed Boat ออกเดินทางกลับฝั่งตราด
14.00 น. : แวะเที่ยวชม เลือกซื้อพืชผักและผลไม้ปลอดสารพิษ ที่สวนเกษตรอินทรีย์ ภาสกรฟาร์ม ต. หนองคันทรง อ. เมืองตราด
** หมายเหตุ : โปรแกรมนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้าแต่ละท่านว่าต้องการแวะเที่ยวชมหรือไม่ ( ต้องเดินทางไปเอง ) **


** หมายเหตุ : รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **
- บัตรเครดิต : วีซ่า , มาสเตอร์ การ์ด