Helpful Detals Neverland_Beach_Resort_3Days_2Nights

- เช็คอินน์และเช็คเอาท์ตามเวลาของโปรแกรมที่ทางรีสอร์ทกำหนด
- ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณรีสอร์ทโดยเด็ดขาด
- จอดรถที่บริเวณท่าเรือ คันละ 50 บาท / คืน

โปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืน


วันที่หนึ่ง : ( ท่าเรือตราด-เกาะกูด )

08:30 น. : ถึงท่าเรือแหลมศอก จ. ตราด จะมีพนักงานมาต้อนรับและดูแลท่านที่ท่าเรือ
09:00 น. : ได้เวลาเดินทางสู่รีสอร์ทที่เกาะกูด โดยเรือเร็ว ( Speed Boat ) ใช้เวลา 1.30 ชม.
10:30 น. : ถึงรีสอร์ท นำสัมภาระ เข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
12:00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน
13:30 น. : เดินทางไปเที่ยวชมและลงเล่นน้ำ ที่น้ำตกคลองเจ้า(น้ำตกประวัติศาสตร์)
15:30 น. : เดินทางกลับที่พัก ดื่มมะพร้าวน้ำหอม แดดร่มลมตก เดินเล่นชายหาด ทรายขาวละเอียด น้ำทะเลสีเขียวมรกต
19:00 น. : รับประทานอาหารค่ำ อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดๆ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง :

08:00 น. : รับประทานอาหารเช้า หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย เพื่อการเตรียมพร้อมไปดำน้ำชมปะการัง
10:00 น. : ลง Speed Boatเพื่อเดินทางไปสู่เกาะรัง (เกาะยักษ์) ดำน้ำชมปะการัง ดอกไม้ทะเล หอยมือเสือหลากสีสัน และฝูงปลาที่สวยงาม
12:00 น. : รับประทานอาหารกลางวันบนเกาะรัง (แบบเรียบง่าย ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม)
15:00 น. : เดินทางกลับที่พัก รับประทานอาหารว่าง พักผ่อนตามอัธยาศัย
19:00 น. : รับประทานอาหารค่ำ อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดๆ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม : ( เกาะกูด – ท่าเรือตราด )

08:00 น. : รับประทานอาหารเช้า หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
09:00 น. : ออกเดินทางจากเกาะกูดมุ่งสู่ท่าเรือจังหวัดตราด
10:00 น. : เดินทางกลับสู่ท่าเรือจังหวัดตราด โดย Speed Boat ใช้เวลา 1.30 ชม. 
12:30 น. : แวะเที่ยวชม เลือกซื้อพืชผักและผลไม้ปลอดสารพิษ ที่สวนเกษตรอินทรีย์ ภาสกรฟาร์ม ต. หนองคันทรง อ. เมืองตราด

** หมายเหตุ : โปรแกรมนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้าแต่ละท่านว่าต้องการแวะเที่ยวชมหรือไม่ ( ต้องเดินทางไปเอง ) **
       : โปรแกรมการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิอากาศและความต้องการของท่าน
  รีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมแต่ทั้งนี้เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุด
- รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น