Helpful Detals Kood_Island_Resort_3Days_2Nights

- เช็คอินน์และเช็คเอาท์ตามเวลาของโปรแกรมที่ทางรีสอร์ทกำหนด
- ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณรีสอร์ทโดยเด็ดขาด
- จอดรถที่บริเวณท่าเรือ คันละ 50 บาท / คืน
- ฟรี! อินเทอร์เน็ตไร้สาย ให้บริการในพื้นที่ส่วนกลาง
งานเลี้ยงสังสรรรค์ : ทางรีสอร์ทกำหนดให้ลูกค้าทุกท่านเข้าร่วม 

วันขึ้นปีใหม่ 31 ธ.ค.

- ผู้ใหญ่ : 1,000.-/ ท่าน
- เด็ก ( อายุ 4 - 8 ปี ) : 500.-/ ท่าน

วันสงกรานต์ 13 เมษายน

- ผู้ใหญ่ : 1,000.-/ ท่าน
- เด็ก ( อายุ 4 - 8 ปี ) : 500.-/ ท่าน

โปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืน 


วันที่หนึ่ง ( ท่าเรือแหลมศอก จ. ตราด - เกาะกูด ไอร์แลนด์ รีสอร์ท )


10.30 น. : พร้อมกันที่ท่าเรือแหลมศอก จ. ตราด ( หากท่านเมาเรือกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า เพื่อรับประทานยาก่อนลงเรือ )
11.00 น. : ออกเดินทางสู่รีสอร์ท โดยเรือ Express Boat ใช้เวลา 45 นาทีถึง 1 ชั่วโมง
 ( เวลาเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
12.00 น. : เดินทางถึงรีสอร์ท รับประทานอาหารกลางวัน ด้วยอาหารทะเลสดใหม่
13.00 น. : ลงทะเบียนเข้าที่พัก สัมภาระของท่านจะอยู่ที่ศาลากลางน้ำ จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย จะเดินเล่นชายหาด หรือเล่นน้ำทะเลหน้าห้องพัก
15.00 น. : รับประทานอาหารว่าง พักผ่อนหรือจะเดินผ่านสวนยางหลังรีสอร์ทสู่อ่าวกล้วย หาดทรายขาวน้ำใสเหมาะกับการเล่นน้ำทะเล
 และผักผ่อน ถือว่าเป็นจุดชมวิวและชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดของกาะกูด
19.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ ด้วยเมนูอาหารทะเลเสิศรส สะอาด สด ใหม่ บรรยากาศยามค่ำและเสียงเพลงเบาๆ ช่วยผ่อนคลาย
20:00 น. : พักผ่อนตามอัธยาศัย ผักผ่อนเข้านอนในอ้อมกอดแห่งดวงดาว ฟังเสียงคลื่นกระทบทราย หลับฝันดี

วันที่สอง

08:00 น. : รับประทานอาหารเช้า พร้อมชา กาแฟ โอวัลติน
09:00 น. : พักผ่อนตามอัธยาศัย
12:00 น. : รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ หรือชายหาด ( อาหารกล่อง )
13:00 น. : ดำผิวน้ำชมความมหัศจรรย์ใต้ท้องทะเลด้านหน้ารีสอร์ท
16:30 น. : เดินทางถึงที่พัก รับประทานอาหารว่าง พักผ่อนตามอัธยาศัยหรือจะดำผิวน้ำบริเวณสะพานหน้ารีสอร์ทชมหอยมือเสือ
หอยมือแมวที่อนุรักษ์ไว้ หรือจะเลือกเล่นกีฬาทางน้ำ ชายหาด ออกกำลังกายยามเย็น
19:00 น. : รับประทานอาหารเย็น แล้วสนุกสนานกับเกมส์บันเทิงยามค่ำตืน พร้อมดนตรีและเกมส์
22:00 น. : พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม ( เกาะกูด - ท่าเรือแหลมศอก จ. ตราด )

08:00 น. : รับประทานอาหารเช้า พร้อมชา กาแฟ โอวัลติน
        (ก่อนออกจากห้องพักกรุณานำกระเป๋าเดินทางของท่านมาไว้ที่ศาลากลางน้ำ พร้อมกุญแจห้องพักคืนที่ห้องอาหาร )
10:00 น. : ออกเดินทางกลับสู่ฝั่งที่ท่าเรือแหลมศอก จ. ตราด
11:00 น. : ถึงท่าเรือแหลมศอก ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
12:30 น. : แวะเที่ยวชม เลือกซื้อพืชผักและผลไม้ปลอดสารพิษ ที่สวนเกษตรอินทรีย์ ภาสกรฟาร์ม ต. หนองคันทรง อ. เมืองตราด
หมายเหตุ : โปรแกรมนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้าแต่ละท่านว่าต้องการแวะเที่ยวชมหรือไม่ ( ต้องเดินทางไปเอง )

** หมายเหตุ : รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

- Credit Card : Visa , Master Card