Helpful Detals Koh_Kood_Resort_3Days_2Nights

- เช็คอินน์และเช็คเอาท์ตามเวลาของโปรแกรมที่ทางรีสอร์ทกำหนด
- ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณรีสอร์ทโดยเด็ดขาด
- จอดรถที่บริเวณท่าเรือ คันละ 50 บาท / คืน
- ฟรี!! อินเตอร์เน็ต Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ
รายละเอียดโปรแกรมแพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1

13.00 น. : ออกเดินทางจากท่าเรือแหลมศอก จังหวัดตราด ด้วยเรือ Express Boat สู่เกาะกูด
14.30 น. : ถึงรีสอร์ท เข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
15.00 น. : เดินทางไปเที่ยวน้ำตกคลองเจ้า ชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของป่า
17.00 น. : เดินทางกลับที่พัก รับประทานอาหารว่างพักผ่อนตามอัธยาศัย (เล่นน้ำ พายเรือคายัค บริเวณหน้ารีสอร์ท)
19.00 น. : รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 2

07.30 น. : รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. : เดินทางไปดำน้ำชมปะการังที่หมู่เกาะรัง
12.00 น. : กลับถึงรีสอร์ท รับประทานอาหารกลางวัน พักผ่อนตามอัธยาศัย
16.00 น. : รับประทานอาหารว่างและพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น. : รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 3

06.30 น. : ตื่นเช้าเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธิ์และเก็บภาพเป็นที่ระลึกก่อนเดินทางกลับ
07.30 น. : รับประทานอาหารเช้า
10.00 น. : เดินทางจากเกาะกูดสู่ท่าเรือแหลมศอก จังหวัดตราด
11.30 น. : ถึงท่าเรือแหลมศอก จังหวัดตราด โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ โปรแกรมตามความเหมาะสม

*** รอบเรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งก่อนการเดินทาง ***
- บัตรเครดิต : วีซ่า , มาสเตอร์