Helpful Detals Koh_Kood_Cabana_2Days_1Night

- เช็คอินน์และเช็คเอาท์ตามเวลาของโปรแกรมที่ทางรีสอร์ทกำหนด
- ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณรีสอร์ทโดยเด็ดขาด
- จอดรถที่บริเวณท่าเรือ คันละ 50 บาท / คืน
- สิ่งที่ต้องนำไป : สบู่ แชมพู ยาสีฟัน โลชั่นกันแดดฯ ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น
โปรแกรมพักผ่อน 2 วัน 1 คืน

วันแรก

12.30 น. : ออกจากท่าเรือแหลมศอก ** เวลาเรืออาจเปลี่ยนแปลงทางรีสอร์ทจะแจ้งก่อนวันเดินทาง **
14.00 น. : ถึงที่พัก " เกาะกูด คาบาน่า " ที่ห้องอาหารมีเครื่องดื่มไว้คอยต้อนรับ พร้อมรับสัมภาระ และกุญแจห้อง พักผ่อนตามอัธยาศัย
15.30 น. : นำท่านล่องเรือชมเกาะแก่ง ดำน้ำ ชมประการังบริเวณหินยักษ์ ( รายการดังกล่าว ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ )
17.00 น. : เดินทางกลับสู่ที่พัก และรับประทานอาหารว่าง จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะว่ายน้ำ
 หรือเดินเล่นตามชายหาด
19.00 น. : รับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหาร " เกาะกูด คาบาน่า " และร่วมสนุกกับกิจกรรมยามค่ำด้วยการร้องเพลงคาราโอเกะ

วันที่สอง

08.00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร " เกาะกูด คาบาน่า "
09.30 น. : เดินทางไปชมและเล่นน้ำตก สักการะพระปรมาภิไธยลายพระหัตถ์ของรัชกาลที่ 6 ที่น้ำตกคลองเจ้า
12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน พักผ่อนตามอัธยาศัย และเก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
13.30 น. : ออกเดินทางกลับฝั่ง
15.00 น. : ถึงท่าเรือแหลมศอก
16.00 น. : แวะเที่ยวชม เลือกซื้อพืชผักและผลไม้ปลอดสารพิษ ที่สวนเกษตรอินทรีย์ ภาสกรฟาร์ม ต. หนองคันทรง อ. เมืองตราด

หมายเหตุ : โปรแกรมนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้าแต่ละท่านว่าต้องการแวะเที่ยวชมหรือไม่ ( ต้องเดินทางไปเอง )

*** ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลา และโปรแกรมตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ ***

- บัตรเครดิต : วีซ่า , มาสเตอร์