Helpful Detals Ko_Kut_Ao_Phrao_Beach_Resort_2Days_1Night

- เช็คอินน์และเช็คเอาท์ตามเวลาของโปรแกรมที่ทางรีสอร์ทกำหนด
- ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณรีสอร์ทโดยเด็ดขาด
- ฟรี! ที่จอดรถท่าเรือคอรัลบีช แหลมศอก
- ฟรี!! อินเตอร์เน็ต WiFi บริเวณร้านอาหาร

โปรแกรมพักผ่อน 2 วัน 1 คืน กับ เกาะกูด อ่าวพร้าว บีช รีสอร์ท

วันแรก :

09.30 น. : พบกันที่ท่าเรือคอรัลบีช แหลมศอก จ.ตราด
10.00 น. : ออกเดินทางจาก ท่าเรือ เกาะกูด คอรัลบีช ไปรีสอร์ท
11.30 น. : ถึงเกาะกูด อ่าวพร้าว บีช รีสอร์ท รับเครื่องดื่ม และเช็คอินเข้าห้องพัก
12.30 น. : รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหารภายในรีสอร์ท
14.00 น. : ลงเรือมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะรังเพื่อไปดำน้ำดูปลา ชมปะการัง
(ทั้งนี้บริเวณที่จะพาไปดำน้ำขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของคลื่นลมในวันนั้นด้วย )
16.00 น. : เดินทางกลับรีสอร์ท รับประทานอาหารว่าง พักผ่อนตามรูปแบบส่วนตัวของคุณไม่ว่าจะว่ายน้ำ เดินเล่นบนชายหาด 
19.00 น. : รับประทานอาหารเย็น พร้อมผลไม้ตามฤดูกาล


วันที่สอง :

08.00 น. : รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. : เที่ยวชมน้ำตกคลองเจ้า (น้ำตกยอดนิยมบนเกาะกูด สถานที่ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์แห่งรัชกาลที่ 6 ได้มาเยี่ยมชม)
12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ที่ห้องอาหารภายในรีสอร์ท
13.00 น. : ออกจากรีสอร์ทเดินทางกลับตราดโดยสวัสดิภาพ
14.00 น. : แวะเที่ยวชม เลือกซื้อพืชผักและผลไม้ปลอดสารพิษ ที่สวนเกษตรอินทรีย์ ภาสกรฟาร์ม ต. หนองคันทรง อ. เมืองตราด
** หมายเหตุ : โปรแกรมนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้าแต่ละท่านว่าต้องการแวะเที่ยวชมหรือไม่ ( ต้องเดินทางไปเอง )


** หมายเหตุ :
1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลา และโปรแกรมตามความเหมาะสมของสภาพดินฟ้า อากาศ
      และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
  2. ในช่วงเทศกาลหรือกลุ่มที่มีคนมาก จะจัดให้ดำน้ำเพียงรอบละครึ่งวันเท่านั้น และรับประทานอาหารกลางวันที่รีสอร์ท