Helpful Detals Klong_Jao_Resort

- ไม่อนุญาติให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพักทุกชนิด
- จอดรถที่บริเวณท่าเรือ คันละ 50 บาท / คืน
- ฟรี! อินเทอร์เน็ตไร้สาย ให้บริการในพื้นที่ส่วนกลาง
- บัตรเครดิต : วีซ่า , มาสเตอร์