Helpful Detals Captain_Hook_Resort_3Days_2Nights

- เช็คอินน์และเช็คเอาท์ตามเวลาของโปรแกรมที่ทางรีสอร์ทกำหนด
- อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณรีสอร์ทได้ โดยคิดค่าบริการตัวละ 1,000 บาท / ทริป ( ราคาไม่รวมภาษี 7% )
- จอดรถที่บริเวณท่าเรือ คันละ 50 บาท / คืน
- ฟรี !! อินเตอร์เนตที่บริเวณร้านอาหารและในบางห้องพักเท่านั้น

โปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืน

วันที่หนึ่ง :

11.45 น. : ขึ้นเรือที่ท่าแหลมศอก จ. ตราด ออกเดินทางสู่เกาะกูด โดยเรือ Speed Boat
12.30 น. : เดินทางถึงรีสอร์ท และรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. : ออกเดินทางไปน้ำตกคลองยายกี๋
16.00 น. : รับประทานอาหารว่าง พักผ่อนตามอัธยาศัย พายเรือคายัค, เล่นน้ำ ที่หาด, ตกปลา (เตรียมอุปกรณ์มาเอง)
18.00 น. : รับประทานอาหารเย็น เสิร์ฟด้วยบุฟเฟ่ห์กระทะร้อน
20:00 น. : ล่องเรือชมหิ่งห้อยในลำคลองยายกี๋ หรือ โชว์ควงกระบองไฟ

วันที่สอง :

08:00 น. : รับประทานอาหารเช้า
09:30 น. : นำดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นด้วยเรือสปี๊ดโบ๊ท พร้อมอุปกรณ์ครบครัน ยังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะรังหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
 (ตารางเวลากิจจกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
11:30 น. : รับประทานอาหารกลางวัน
13:30 น. : พักผ่อนตามอัธยาศัย พายเรือคายัค เล่นน้ำ สนุกกับกีฬาชายหาด อาทิเช่น วอลเล่ย์บอลชายหาด ฟุตบอล
16:30 น. : รับประทานอาหารว่าง
18:00 น. : รับประทานอาหารเย็น เสิร์ฟด้วยบุฟเฟ่ห์ ซีฟู้ดส์ บาร์บิคิว
20:30 น. : ล่องเรือชมหิ่งห้อยในลำคลองยายกี๋ หรือ โชว์ควงกระบองไฟ

วันที่สาม :

08:00 น. : รับประทานอาหารเช้า
09:30 น. : เรือ Speed Boat ออกเดินทางกลับ จ. ตราด
11:30 น. : แวะเที่ยวชม เลือกซื้อพืชผักและผลไม้ปลอดสารพิษ ที่สวนเกษตรอินทรีย์ ภาสกรฟาร์ม ต. หนองคันทรง อ. เมืองตราด
** หมายเหตุ : โปรแกรมนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้าแต่ละท่านว่าต้องการแวะเที่ยวชมหรือไม่ ( ต้องเดินทางไปเอง )

** หมายเหตุ : รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **
- บัตรเครดิต : วีซ่า , มาสเตอร์ การ์ด