Helpful Detals Captain_Hook_Resort_2Days_1Night

- เช็คอินน์และเช็คเอาท์ตามเวลาของโปรแกรมที่ทางรีสอร์ทกำหนด
- อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณรีสอร์ทได้ โดยคิดค่าบริการตัวละ 1,070 บาท / ทริป ( ราคารวมภาษี 7%)
- จอดรถที่บริเวณท่าเรือ คันละ 50 บาท / คืน
- ฟรี !! อินเตอร์เนตที่บริเวณร้านอาหารและในบางห้องพักเท่านั้น

โปรแกรมทัวร์ 2 วัน 1 คืน

วันแรก :

10:00 น. : พบกันที่ท่าเรือแหลมศอก จ. ตราด เรือ Speed Boat ออกเดินทางจากตราดสู่เกาะกูด
11:00 น. : ถึงรีสอร์ท เช็คอินท์เข้าที่พัก จากนั้นเลือกสนุกสนานกับกิจกรรมแนะนำ เช่น พายเรือคายัค
ตกปลา (เตรียมอุปกรณ์มาเอง) เล่นน้ำที่หาด
12:00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน
13:30 น. : ออกเรือไปเกาะกระ และเกาะยักษ์ซึ่ง เป็นแหล่งดำน้ำชมปะการังที่สวยที่สุดของทะเลตราด
16:00 น. : กลับรีสอร์ท รับประทานอาหารว่าง
18:00 น. : รับประทานอาหารเย็น
20:00 น. : โชว์ควงกระบองไฟ หรือล่องเรือชมหิ่งห้อย ( ตามสภาพอากาศ)

วันที่สอง :

08:00 น. : รับประทานอาหารเช้า
09:30 น. : เที่ยวน้ำตกคลองยายกี๋
11:30 น. : รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 น. : เรือ Speed Boat ออกเดินทางกลับฝั่งตราด
14:00 น. : แวะเที่ยวชม เลือกซื้อพืชผักและผลไม้ปลอดสารพิษ ที่สวนเกษตรอินทรีย์ ภาสกรฟาร์ม ต. หนองคันทรง อ. เมืองตราด
** หมายเหตุ : โปรแกรมนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้าแต่ละท่านว่าต้องการแวะเที่ยวชมหรือไม่ ( ต้องเดินทางไปเอง ) **

** หมายเหตุ : รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **
- บัตรเครดิต : วีซ่า , มาสเตอร์ การ์ด